Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση  info@nutricionmiha.gr  προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Είσοδος

Εγγραφή

Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.